Om oss 

 

 

 

Gynekolog Ingrid Baasland.

Ingrid Baasland har i mange år jobbet som overlege ved gynekologisk kreftavdeling, St. Olavs hospital og har spesialfelt innen celleforandringer og underlivskreft.

Hun tok i 2019 doktorgrad på screeningprogrammet for livmorhalskreft. 

Ingrid Baasland tar imot henviste pasienter. Ingrid har spesialkompetanse innen utredning og oppfølging av alle former for celleforandringer og kreft i underlivet. 

 

 

Gynekolog Lene Hejna Pedersen.

Lene Hejna Pedersen  jobber som vikar i 40 % stilling med henviste pasienter.

Dr Hejna Pedersen har jobbet i mange år ved kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital. Siste årene har hun jobbet både ved gynekologisk kreftavdeling og avdeling for barnløshet ved St. Olavs Hospital.

De ukene Lene ikke jobber med henviste pasienter, mottar hun pasienter uten henvisning på kveldstid.  

 

 

Gynekolog Nina Tvenning.

Nina Tvenning jobber hos oss på kveldstid.

Hun mottar pasienter uten henvisning. 

Dr Tvenning har mange års erfaring fra gynekologisk avdeling og fødeavdelingen ved St. Olavs hospital.

Her kan du få rask time uten henvisning. Ønskes informasjon / bestilling av time så ring: 73 87 43 90.

 

 

 

Gynekolog Maria Øyasæter Nyhus.

Maria Øyasæter Nyhus jobber hos oss på kveldstid.

Hun mottar pasienter uten henvisning, men har for tiden permisjon da hun forbereder sin doktorgrad innen urinlekkasje. 

Dr. Øyasæter Nyhus har flere års erfaring med utredning og behandling av urinlekkasje og underlivsfremfall. 

Her kan du få rask time uten henvisning. Ønskes informasjon / bestilling av time så ring: 73 87 43 90.

 

Sekretær Elin Borgedal.

Elin Borgedal jobber som autorisert helsesekretær i 100 % stilling og har mange års erfaring blant annet fra spesialisthelsesektoren.