Samarbeidspartner på fakturering

 

All fakturering og innkreving administreres nå av MELIN MEDICAL. Vi anbefaler alle våre pasienter å betale med bankkort, eventuelt  kontant for alle våre tjenester. Ved bruk av faktura vil det bli lagt til et gebyr, for tiden kr. 55,-, samt ekspedisjonsgebyr kr. 54,-.

 

Dersom du ber om å få betale med faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres til MELIN MEDICAL.